Vår historia

Sedan 1924, alltså i över 90 år har företaget drivits med innovation som ledord och kvalité som grundpelare. Innovation har sett olika ut. Från revolutionerande bevattningsmetoder till att komma närmare våra kunder med nytänkande distrubitionskedjor. Företagets fokus på kvalitén har däremot alltid varit samma, av en enkel anledning, vi nöjer oss med inget annat än det bästa.

19
24
1924

Gunnar Henriksson, farfars far till dagens ägare, grundar företaget i Ulricehamn.

55
1955

Andra generationen tar över företaget och fortsätter att driva företaget med samma koncept.

60
1960

Henrikssons gör ett genombrott inom mörkläggning. Ny metod utvecklas för chrysanthemum vilket gör oss till de första att odla dessa året runt.

90
1990

Under nittio-talet bygger vi nya växthus och fortsätter expandera vår odlingsverksamhet.

20
07
2007

Den nuvarande ägaren, fjärde generationen, Alexander Henriksson tar över firman.

10
2010

Företaget under det förra årtionde genomgick större förändringar. Från att verka som en grossist går vi förbi alla mellanhänder så att slutkonsumenten kommer närmare blommorna.

Vi behöll våra goda relationer med odlare i Holland men började gå direkt till kundens dörr. Detta innebär inte bara ekonomiska besparingar utan även miljömässiga. Därutöver har det lett till påtagliga förbättringar vad gäller produkternas hållbarhet.

Framåt kommer vi att fortsätta innovera, lika flitigt som vi tidigare gjort. Framförallt inom två områden, miljö och digitalisering.