Personuppgiftspolicy

Uppdaterad Tue, Mar 31, 20

Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är vi, House of flowers Sweden AB, Orgnr 559072-7649, Maskinvägen 6, Ulricehamn, som behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi säljer eller byter aldrig personuppgifter med andra företag för marknadsföringsändamål. Vissa personuppgifter lämnas till våra leverantörer. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund.

När du skickar e-post till oss innebär det att vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig. När du som kund lämnat ditt samtycke används dina personuppgifter till marknadsföring som till exempel nyhetsbrev och reklamutskick. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du har rätt att på begäran ta del av de uppgifter som vi lagrar om dig. En gång per år kan du kostnadsfritt, skriftligen begära ut uppgifterna. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att rätta felaktiga uppgiften. Du som kund kan begära att vi ska radera dina uppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.