Vårt bidrag till miljön

Uppdaterad Tue, Mar 31, 20

Hållbarhet

Vi på House of Flowers jobbar ständigt med att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Våra inköp är väl planerade. Detta för att minska svinn samt alltid ha fyllda vagnar med växter, snittblommor och torkat för att undvika behöva ha fler avgångar än nödvändigt. Förutom detta använder vi även i bästa möjliga mån återvinningsbart emballage och också där planerar hur vi packar för att få med så mycket innehåll som möjligt.